struna tražilica

image shadow

inspekcijski brod

specijalni brod za prijevoz službenih osoba pri inspekcijskome nadzoru

brodogradnja

inspekcijski nadzor

organizirano i ujednačeno pregledavanje brodova radi sigurnosti plovidbe, zaštite morskoga okoliša te zaštite životnih i radnih uvjeta članova posade na brodovima

tehnologija prometa i transport

inspekcijski nadzor domaćih brodova

inspekcijski nadzor brodova nacionalne pripadnosti

tehnologija prometa i transport

inspekcijski nadzor stranih brodova

inspekcijski nadzor brodova strane državne pripadnosti

tehnologija prometa i transport

inspektor sigurnosti plovidbe

ovlašteni djelatnik državne pomorske uprave koji obavlja inspekcijske poslove i odgovoran je za sigurnost plovidbe

sigurnosne i obrambene znanosti

institutske klauzule

klauzule u ugovorima o osiguranju radi dopune i tumačenja britanske police osiguranja

pravo

iskoristivost istisnine

omjer nosivosti broda i istisnine

brodogradnja

islandska ciklona

ciklona u blizini Islanda na prizemnim vremenskim kartama srednjega tlaka

geofizika

isporučitelj

osoba koja će u naručiteljevo ime isporučiti teret koji treba ukrcati i prevesti

tehnologija prometa i transport

ispravak za utjecaj slobodnih površina

ispravak metacentarske visine ili krivulje statičke stabilnosti za vrijednost utjecaja koji stvaraju slobodne površine

brodogradnja