struna tražilica

image shadow

hipoteka na brodu

ugovorno založno pravo prema kojemu je vjerovnik ovlašten namiriti svoju tražbinu iz prodajne cijene broda ostvarene sudskom prodajom, izvansudskom prodajom ili uzimanjem broda u posjed i iskorištavanjem broda

pravo

hipotekarna tražbina

zahtjev hipotekarnoga vjerovnika prema hipotekarnomu dužniku zaštićen obveznim pravom

pravo

hladna anticiklona

anticiklona obilježena zrakom hladnijim u središtu nego na rubovima

geofizika

hladna ciklona

ciklona obilježena zrakom hladnijim u središtu nego na rubovima

geofizika

hladna fronta

fronta koja se premješta tako da hladan zrak napreduje zauzimajući mjesto toplijega

geofizika

hladna zračna masa

zračna masa kojoj je temperatura u prizemnim slojevima niža od temperature podloge nad koju je došla i od temperature zračne mase koju je istisnula

geofizika

hod

promjena meteorološkoga elementa tijekom vremena

geodezija

horizontalni poprečni pomak sustavnoga težišta broda

poprečni pomak sustavnoga težišta broda u horizontalnoj ravnini nastao zbog poprečnoga pomaka mase na brodu u horizontalnoj ravnini

brodogradnja

horizontalni uzdužni pomak sustavnoga težišta broda

uzdužni pomak sustavnoga težišta broda u horizontalnoj ravnini nastao zbog uzdužnoga pomaka mase na brodu u horizontalnoj ravnini

brodogradnja