struna tražilica

image shadow

antivegetativna boja

boja kojom se premazuje podvodni dio broda kako bi se spriječilo hvatanje trava, školjka i ostaloga obraštaja za brodski trup

tehnologija prometa i transport

arbitraža

tijelo nedržavnoga karaktera kojemu stranke sporazumno povjeravaju rješavanje pravnoga spora

pravo

atol

nizak koraljni greben polukružna ili prstenasta oblika koji zatvara lagunu

geofizika

aureola

plavičasto-bjelkasti krug oko Sunca ili Mjeseca promjera manjega od pet stupnjeva

geofizika

automatski identifikacijski sustav

samostalni primopredajnik za neprekinuto automatsko odašiljanje i razmjenu identifikacijskih podataka

geodezija

automatski javljač požara

uređaj koji mjerenjem određenoga fizičkoga svojstva okoline te pretvaranjem izmjerene veličine u električnu izaziva pobudu u vatrodojavnoj stanici

tehnologija prometa i transport

automatsko pritezno vitlo

uređaj koji silu u užetu na priteznome vitlu automatski održava na određenoj vrijednosti

brodogradnja

autopilot

uređaj koji služi za automatsko upravljanje plovilom

geodezija

azimutni krug

sprava za neposredno mjerenje kutova u horizontalnoj ravnini

geodezija