struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

zahtjev

potreba ili očekivanje, koje je iskazano, općenito se podrazumijeva ili je obvezatno

terminološke norme

zainteresirana strana

osoba ili skupina zainteresirana za rad ili uspješnost organizacije

terminološke norme

zalihost

postojanje, u jednom elementu, više od jednog sredstva za izvođenje zahtijevane funkcije u danom trenutku

terminološke norme

zamjenjivost

sposobnost jednoga proizvoda, procesa ili usluge da se upotrebljava umjesto drugog proizvoda, procesa ili usluge kako bi se zadovoljili isti zahtjevi

terminološke norme

zapešće

radiokarpalni zglob

terminološke norme

zaporni ventil

ručni ili automatski ventil koji sprečava protok u oba pravca kad je zatvoren

terminološke norme

zasićenost

omjer oksihemoglobina i zbroja oksihemoglobina i deoksihemoglobina

terminološke norme

zasjenjivanje

primjena nekog materijala koji ograničuje ozračeno područje predmeta ispitivanja na područje koje je potrebno ispitati prozračivanjem

terminološke norme

zaslon

materijal koji se upotrebljava za smanjenje djelovanja rasipnog zračenja na film ili na detektor slike

terminološke norme

zaslon cijevi

zaslon, obično učvršćen na rendgensku cijev, za ograničivanje izlaznog snopa rendgenskog zračenja

terminološke norme