struna tražilica

image shadow

učinak iskustva

trajna promjena u individualnoj provedbi, vezana uz procese učenja, nastala zbog ponavljanih svladavanja mentalnog naprezanja

terminološke norme

učinkovitost

mjera u kojoj se ostvaruju planirane radnje i postižu planirani rezultati

terminološke norme

učinkovitost podrške održavanju

omjer između planiranih ili očekivanih sredstava potrebnih za ostvarenje zahtijevanog cilja održavanja i stvarno utrošenih sredstava za ostvarenje tog rezultata

terminološke norme

udaljenost fokus-film

najkraća udaljenost od fokusa rendgenske cijevi namještene za radiografiranje do filma

terminološke norme

udaljenost izvor zračenja-film

udaljenost između izvora zračenja i filma mjerena u smjeru snopa zračenja

terminološke norme

udaljenost od ruba

udaljenost između točke udara i najbliže crte koja označuje rub zaštitne zone

terminološke norme

udaljenost predmet ispitivanja-film

udaljenost između površine predmeta ispitivanja na strani izvora zračenja i filma, u smjeru središnje zrake

terminološke norme

udarna cjevčica

cjevčica koja obično sadrži sloj eksplozivne prašine na unutarnjoj stijenki, sposobna da prenese udarni val s jednog kraja cjevčice na drugi uz konstantnu brzinu, a da pri tom nema vanjskog eksplozivnog efekta

terminološke norme

udarna strana

vanjska površina uzorka štitnika za tijelo i lice ispitnog uzorka u koje udara projektil ili ispitna oštrica ili koplje

terminološke norme

udio kisika

koncentracija kisika u smjesi plinova

terminološke norme