struna tražilica

image shadow

terpeni

proizvodi koji se uglavnom sastoje od ugljikovodika dobivenih kao nusproizvod od eteričnog ulja koncentracijom ili destilacijom, ili drugim postupcima odvajanja

terminološke norme

tijelo

zakonska ili upravna jedinica koja ima određene zadatke i sastav

terminološke norme

tijelo držača sapnice

sastavni dio koji ima ugrađene prolaze goriva i na koji se dodaju svi ostali sastavni dijelovi tvoreći tako držač sapnice

terminološke norme

tijelo podizača

dio skopa podizača koji klizi u dodiru s vodilicom podizača

terminološke norme

tijelo sklopa pumpa-ubrizgač

sklop ili podsklop koji sadržava pumpni par

terminološke norme

tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

tijelo koje pruža usluge ocjenjivanja sukladnosti

terminološke norme

tinktura

otopina dobivena maceracijom prirodne sirovine u etanolu različitih koncentracija

terminološke norme

tlačna potpora

uređaj koji se upotrebljava kod spontanoga disanja bolesnika da bi povećao tlak u dišnim putovima tijekom respiracijskog ciklusa tako da bude veći tijekom razdoblja udisaja nego tijekom razdoblja izdaha

terminološke norme

tlačni otpor

stanje u kojemu je tlak u dišnim putovima bolesnika koji spontano diše viši tijekom razdoblja izdaha nego tijekom razdoblja udaha

terminološke norme

tlačno-granični ventil

ventil u dišnome sustavu koji se otvara da otpusti plin kad je premašen zadani tlak

terminološke norme