struna tražilica

image shadow

indikacija

pokazivanje ili signal od prekidnosti u obliku tipičnom za rabljenu metodu nerazornih ispitivanja

terminološke norme

indikator kvalitete slike

pribor s nizom elemenata stupnjevane debljine, koji dopuštaju mjerenje dobivene kvalitete radiograma

terminološke norme

indikator kvalitete slike radiograma s dvostrukim žicama

indikator kvalitete slike radiograma izrađen specijalno za određivanje ukupne neoštrine slike radiograma, a sastoji se od niza parova žica rastuće debljine, od metala velike gustoće

terminološke norme

industrijska radiologija

znanost i primjena rendgenskih zraka, gama zraka, neutrona i drugog prodirućeg zračenja u nerazornome ispitivanju

terminološke norme

industrijski mulj

mulj od obrade industrijskih otpadnih voda

terminološke norme

inertni otpad

otpad koji ne podliježe bilo kakvim važnijim fizikalnim, kemijskim ili biološkim promjenama

terminološke norme

infektivni otpad

tvari koje sadržavaju žive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna ili pouzdano vjeruje da prouzročuju bolesti kod čovjeka ili drugih živih organizama

terminološke norme

infektivni otpad od zdravstvene skrbi

infektivni otpad koji nastaje pri medicinskim aktivnostima koje se provode pod nadzorom osobe(a) ovlaštene(ih) za to temeljem svoje stručne osposobljenosti

terminološke norme

infrastruktura

sustav poslovnih objekata, opreme i službi potrebnih za rad organizacije

terminološke norme

inspekcija

provjera kako je proizvod izrađen, proizvoda, procesa ili instalacije i određivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima ili, na temelju stručne prosudbe, s općim zahtjevima

terminološke norme