struna tražilica

image shadow

glomazni otpad

kućni otpad koji zbog svoje glomaznosti zahtijeva poseban način zbrinjavanja

terminološke norme

gorivi materijal

bilo koji materijal koji tijekom gorenja može osloboditi energiju

terminološke norme

gorivo

bilo koji materijal upotrijebljen kao izvor energije

terminološke norme

gorivo od ambalaže

gorivo dobiveno odvojenim sakupljanjem gorivih materijala, pretežito sastavljeno od upotrijebljene ambalaže

terminološke norme

gorivo od predobrađenog otpada

predobrađeni otpad kako bi bio pogodan za gorivo

terminološke norme

gorući otpadci

materijal koji se odvaja od uzorka tijekom ispitivanja i pada ispod donjeg ruba uzorka te nastavlja gorjeti tijekom pada

terminološke norme

gospodarenje deponijskim plinom

djelatnost nadzora i kontrole izvlačenja, sakupljanja, ponovnog korištenja ili odlaganja i prijevoza deponijskog plina

terminološke norme

gospodarenje odlagalištem

djelatnost planiranja, rada, nadzora i kontrole odlagališta

terminološke norme

gospodarenje otpadom

sakupljanje, prijevoz, oporavak i odlaganje otpada, uključujući nadzor nad tim operacijama i održavanje odlagališnih mjesta

terminološke norme

gradijent filma

nagib krivulje zacrnjenja filma pri određenome zacrnjenju

terminološke norme