struna tražilica

image shadow

cjevovodni sustav za medicinske plinove

sveukupni sustav koji uključuje spremnik medicinskoga plina, cjevovodni opskrbni sustav i priključnice

terminološke norme

clo-vrijednost

jedinica za izražavanje relativne vrijednosti toplinske izolacije raznih odjevnih kombinacija

terminološke norme

clo-vrijednost pri uranjanju

clo-vrijednost mjerena dok je kombinirana odjeća uronjena i izložena djelovanju hidrostatičkoga tlaka

terminološke norme

Coleova cijev

posebna trahealna cijev načinjena od kratkoga laringotrahealnog dijela s malim promjerom i dužim oralnim dijelom s većim promjerom

terminološke norme

Comptonovo raspršenje

vrsta raspršenja uzrokovana međudjelovanjem fotona rendgenskoga zračenja ili gama-zračenja s elektronom, pri čemu dolazi do smanjenja energije

terminološke norme

crijevo

dio usisnoga katetera između spojnice ili stožastoga proširenja na strojnome kraju i vrha

terminološke norme

crni barut

smjesa natrij nitrata ili kalij nitrata s drvenim ugljenom ili drugim ugljikom sa ili bez sumpora

terminološke norme

crta najveće duljine rukavice

okomita crta koja spaja šav na orukvici, ili na odgovarajućemu mjestu ako nema šava, s vrhom srednjega prsta ili s odgovarajućim mjestom na rukavici s palcem ili rukavici s palcem i kažiprstom

terminološke norme

crta proreza

tangenta na krivulju koju čine zubi lanca pile u točki dodira s ispitnim uzorkom

terminološke norme

crta struka

vodoravna crta koja označuje ravninu na razini vrhova zdjeličnih kostiju (suprakristalna ravnina)

terminološke norme