struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

aktivacija

unutarnje stanje s različitim stupnjevima mentalne i fizičke funkcionalne učinkovitosti

terminološke norme

aktivna zalihost

zalihost pri kojoj sva sredstva za izvođenje zahtijevane funkcije trebaju raditi istodobno

terminološke norme

aktivni sustav

sustav za odvođenje anestetičkoga plina u kojemu pogonski uređaj omogućuje protok plinova

terminološke norme

aktivnost

broj raspada jezgara radioaktivnog izvora po jedinici vremena

terminološke norme

alkoholat

destilat koji je dobiven destilacijom prirodne sirovine u etanolu različitih koncentracija

terminološke norme

alveolarni tlak

tlak u alveoli

terminološke norme

amandman

preinaka, dodavanje ili izostavljanje određenih dijelova iz sadržaja normativnog dokumenta

terminološke norme

ambalažni otpad

ambalaža ili ambalažni materijal obuhvaćen definicijom o otpadu u Direktivi 75/442/EEC, iz koje su isključeni proizvodni ostaci

terminološke norme

ambalažni otpad

svaka ambalaža ili ambalažni materijal obuhvaćen definicijom o otpadu u Smjernici 75/442/EEC, bez proizvodnih ostataka [Smjernica 94/62/EC]

terminološke norme

anaerobna biološka razgradnja

biološka razgradnja bez pristupa slobodnoga kisika

terminološke norme