struna tražilica

image shadow

zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta

organizacija uspostavljena radi postizanja ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, koja ovisno o vrsti proizvoda postoji u obliku zajedničkih pravila o tržišnome natjecanju, obvezatne koordinacije različitih organizacija nacionalnih tržišta i organizacije europskoga tržišta

pravo

zajednička poljoprivredna politika

politika Europske unije čiji je cilj povećati poljoprivrednu produktivnost, osigurati poljoprivrednoj zajednici pristojan životni standard, stabilizirati tržišta, osigurati dostupnost opskrbe i osigurati distribuciju robe do potrošača po razumnim cijenama

pravo

zajednička prijevozna politika

politika EU-a kojoj je cilj uklanjanje prepreka na granicama između država članica kako bi se olakšalo slobodno kretanje osoba i robe

pravo

zajednička ribarstvena politika

politika usuglašenih mjera EU-a namijenjena opstanku i održivosti europske ribarstvene industrije

pravo

zajednička sigurnosna i obrambena politika

politika EU-a koja je sastavni dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike i koja Uniji osigurava operativnu sposobnost koja se oslanja na civilna i vojna sredstva te uključuje postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike

pravo

zajednička strategija

instrument koji sadržava smjernice za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku uveden Ugovorom iz Amsterdama

pravo

zajednička trgovinska politika

politika EU-a koja se vodi u kontekstu načela i ciljeva vanjskoga djelovanja Unije, a temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i uslugama te na komercijalne aspekte intelektualnoga vlasništva, izravna strana ulaganja i postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere zaštite trgovine poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija

pravo

zajednička usklađena osnovica poreza na dobit

fakultativni model oporezivanja dobiti društava kojim većina država preuzima zajedničku poreznu osnovicu

pravo

zajednička vanjska i sigurnosna politika

politika djelovanja Unije u međunarodnim odnosima koju utvrđuje i provodi Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući jednoglasno, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice u skladu s Ugovorima, a Ugovorima je utvrđena i posebna uloga Europskoga parlamenta i Komisije u tome području

pravo

zajednička vizna politika

politika EU-a u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja utvrđuje smjernice i pravila za uvođenje i izdavanje viza državljanima trećih zemalja

pravo