struna tražilica

image shadow

vezani poslovi

praksa kojom poduzetnik u vladajućemu položaju kao dobavljač jednoga proizvoda ili usluge uvjetuje dobavljanje toga proizvoda ili usluge prihvaćanjem dobavljanja drugoga različitog proizvoda ili usluge od njega ili iz izvora koji on odredi

pravo

Vijeće Europe

međuvladina međunarodna organizacija sa sjedištem u Strasbourgu koja u državama članicama promiče demokraciju, poštivanje ljudskih prava i funkcioniranje pravne države

Vijeće Europske unije

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga predstavnika svake države članice na ministarskoj razini koja na način propisan Ugovorima, zajedno s Europskim parlamentom, obavlja zakonodavnu i proračunsku funkciju i funkciju utvrđivanja politike i koordinacije

pravo

Vijeće za ekonomska i financijska pitanja

sastav Vijeća Europske unije čija je zadaća koordinacija ekonomskih politika, ekonomski nadzor, praćenje proračunske politike i javnih financija država članica, praćenje eura, financijskih tržišta i kretanja kapitala te ekonomskih odnosa s trećim zemljama

pravo

Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industriju, istraživanje i svemir)

sastav Vijeća Europske unije koji se bavi pitanjima unutarnjega tržišta, industrije te znanstvenih istraživanja, tehnološkoga razvoja i istraživanja svemira, a ovisno o temi u radu sudjeluju ministri zaduženi za različita područja

pravo

Vijeće za obrazovanje, mladež, kulturu i sport

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za obrazovanje, kulturu, mladež, komunikacije i sport s ciljem pridonošenja razvoju kvalitetnoga obrazovanja i razvoju i vrednovanju kultura u državama članicama

pravo

Vijeće za opće poslove

sastav Vijeća Europske unije čija je zadaća koordiniranje rada ostalih sastava Vijeća, pripremanje sastanaka Europskoga vijeća te bavljenje stvarima koje zahvaćaju više Unijinih politika, kao što su pregovori o proširenju, pripreme višegodišnje proračunske perspektive ili institucionalna i administrativna pitanja o kojima obično raspravljaju ministri vanjskih poslova država članica

pravo

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri poljoprivrede i ribarstva država članica s ciljem postavljanja regulatornoga okvira u proizvodnji hrane i namirnica

pravo

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove

sastav Vijeća Europske unije u čijemu radu sudjeluju ministri pravosuđa i unutarnjih poslova država članica radi dogovora o razvoju i provođenju suradnje i dogovaranju zajedničkih stajališta

pravo

Vijeće za promet, telekomunikacije i energiju

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za promet, telekomunikacije ili energiju ovisno o dnevnome redu zasjedanja

pravo