struna tražilica

image shadow

ugovor o javnoj nabavi

naplatni ugovor sklopljen u pisanome obliku između jednoga ili više ponuditelja i jednoga ili više naručitelja, a čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga

pravo

ugovor o kreditu

ugovor u kojemu vjerovnik odobrava ili obećava odobriti potrošaču kredit u obliku odgode plaćanja, zajma ili slične financijske nagodbe, osim ugovora o trajnome pružanju usluge ili isporuke proizvoda iste vrste kad potrošač plaća za takve usluge ili proizvode tijekom cjelokupne njihove isporuke u obliku obroka

pravo

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice

osnivački ugovor potpisan 25. ožujka 1957. u Rimu i na snazi od 1. siječnja 1958. kojim je uspostavljena zajednica šest europskih država radi razvijanja zajedničkoga tržišta, carinske unije i ostvarivanja zajedničkih politika te kojim su uspostavljene institucije i mehanizmi odlučivanja koji su omogućivali izražavanje nacionalnih interesa i viziju te zajednice

pravo

Ugovor o osnivanju Europske zajednice

ugovor koji je temeljem Ugovora o Europskoj uniji iz 1992. nastao iz preimenovanoga i znatno dopunjenoga i izmijenjenoga Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a kojim je uspostavljena ekonomska i monetarna unija, uvedeno građanstvo Unije, ojačane su ovlasti institucija, osobito uvođenjem postupka suodlučivanja, te proširene ovlasti Unije u područjima kao što su obrazovanje, kultura i zaštita potrošača

pravo

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

osnivački ugovor potpisan 25. ožujka 1957. u Rimu i na snazi od 1. siječnja 1958. kojim je uspostavljena stalna zajednica šest europskih država odgovorna za reguliranje i razvijanje atomske energije za miroljubive svrhe

pravo

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik

osnivački ugovor potpisan 18. travnja 1951. u Parizu, na snazi od 23. srpnja 1952., kojim je uspostavljena zajednica država potpisnica za razvijanje zajedničkoga tržišta za ugljen i čelik

pravo

Ugovor o osnivanju jedinstvenoga Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica

ugovor potpisan u Bruxellesu 8. travnja 1965. i na snazi od 1. srpnja 1967. kojim je uspostavljeno jedinstveno Vijeće i jedinstvena Komisija za sve tri Europske zajednice

pravo

ugovor o ponovnoj prodaji

ugovor kojim trgovac za naknadu pomaže potrošaču da proda ili kupi pravo na vremenski ograničenu uporabu nekretnine ili dugoročni proizvod za odmor

pravo

ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine

ugovor koji se sklapa za razdoblje koje ne može biti kraće od tri godine, a kojim trgovac, izravno ili neizravno, za potrošača osniva ili na njega prenosi pravo uporabe jedne nekretnine ili više njih, jednoga posebnoga dijela nekretnine ili više njih tijekom određenoga dijela godine, dok se potrošač obvezuje platiti mu za to ukupnu cijenu

pravo

ugovor o pristupanju

ugovor koji potpisuju država kandidatkinja i Europska unija po završetku pregovora o pristupanju koji određuje prava i obveze povezane s pristupanjem nove države članice te obvezu prilagodbe institucijama EU-a, a stupa na snagu određenoga datuma nakon ratifikacije u svim državama članicama i državi pristupnici

pravo