struna tražilica

image shadow

razrješnica proračuna

odluka kojom Europski parlament, na temelju preporuke Vijeća, okončava proračun Unije za prethodnu godinu i time odobrava način na koji je Komisija izvršila proračun u toj financijskoj godini

pravo

realni efektivni tečaj eura

nominalni efektivni tečaj eura deflacioniran ponderiranim prosjekom inozemnih cijena ili troškova u odnosu na odgovarajuće tuzemne cijene i troškove

pravo

Redefiniranje europskoga ugovornog prava osiguranja

projekt u kojemu sudjeluje skupina od devetnaest znanstvenika iz četrnaest država članica i Švicarske, a koja je izradila i objavila Načela europskoga ugovornog prava osiguranja

pravo

redovni postupak revizije Ugovora

postupak revizije Ugovora koji se primjenjuje da se povećaju ili smanje nadležnosti Unije dodijeljene u Ugovorima temeljem prijedloga Vijeću koje podnese vlada bilo koje države članice, Europski parlament ili Komisija, a Vijeće podnosi te prijedloge Europskomu vijeću i o njima se obavješćuju nacionalni parlamenti

pravo

redovni zakonodavni postupak

zakonodavni postupak kojim Europski parlament i Vijeće, na prijedlog Europske komisije, zajednički usvajaju uredbe, direktive ili odluke

pravo

regionalna država

podsektor opće države koji prema klasifikaciji Europskoga sustava računa uključuje tijela javne uprave koja izvršavaju određene upravne funkcije na razini nižoj od središnje države, a višoj od lokalne države, osim upravljanja fondovima socijalne sigurnosti

pravo

regionalna politika

politika koju čine ciljevi, planovi i programi za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i smanjivanje nerazmjernosti u razvoju regija i država u Uniji

pravo

registrirana istospolna zajednica

zajednica između dviju osoba istoga spola koje su obuhvaćene definicijom prava EU-a o članu obitelji i odredbama o spajanju obitelji ako je po zakonodavstvu države članice domaćina takva zajednica izjednačena s bračnom zajednicom

pravo

regulatorne agencije i tijela

agencije i decentralizirana tijela EU-a osnovana za potporu državama članicama i njihovim građanima kao odgovor na potrebu zemljopisne rasprostranjenosti i potrebe bavljenja novim zadaćama pravne, tehničke i znanstvene prirode

pravo

regulatorni akt

akt Unije čije poništavanje tužbom za utvrđenje ništetnosti može zahtijevati pojedinac ako ga neposredno pogađa, a koji ne sadržava provedbene mjere

pravo