struna tražilica

image shadow

platna usluga

usluga platnoga prometa koju pružatelj platnih usluga obavlja kao svoju djelatnost i koja je obuhvaćena popisom usluga u Direktivi o uslugama platnoga prometa na unutarnjemu tržištu

pravo

platni instrument

personalizirano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika i pružatelja platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje

pravo

platni instrument SEPA

instrument kojim banke i druge platne institucije koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima mogu izvršiti međubankovne platne transakcije po standardiziranim pravilima i postupcima unutar toga prostora

pravo

Plaumannova formula

formula utvrđena praksom Suda Europske unije kojom se utvrđuje pojedinačna i izravna pogođenost pojedinca kao nepovlaštenoga tužitelja aktom koji mu nije upućen

pravo

plavi pojas

pojas europskih mora s pojednostavljenim formalnostima za brodove koji plove između europskih luka radi unapređenja trgovine pomorskim putem unutar Unije i s ciljem ostvarivanja slobodnoga kretanja morima u Europi

pravo

podijeljena nadležnost

nadležnost kod koje Ugovori prenose Uniji ovlast koju ona u određenom području dijeli s državama članicama, kod koje Unija i države članice u tom području mogu izrađivati i usvajati pravno obvezujuće propise, a države članice mogu vršiti svoju nadležnost u mjeri u kojoj Unija ne vrši svoju nadležnost, te mogu ponovno vršiti svoju nadležnost u mjeri u kojoj je Unija prestala vršiti svoju nadležnost

pravo

podijeljeno upravljanje proračunom

način neizravnoga izvršenja općega proračuna u kojemu Komisija prenosi izvršne ovlasti državama članicama kako bi nadležna tijela u pojedinim državama članicama upravljala rashodima u određenim sektorskim fondovima

pravo

podjela društva

poslovna aktivnost kojom društvo prestaje s radom bez postupka likvidacije, a sva imovina i obveze prenose se u dva nova ili postojeća društva ili više novih ili postojećih društava u zamjenu za razmjerno izdavanje vrijednosnih papira članovima prenesenoga društva u odgovarajućemu iznosu kapitala društava primatelja

pravo

podjela nadležnosti

podjela izričitih, podijeljenih i komplementarnih nadležnosti između EU-a i država članica, dok države članice zadržavaju nadležnosti koje Ugovorima nisu dodijeljene Uniji

pravo

područje bez unutarnjih granica

područje na kojemu se pravnim instrumentima uklanjaju granice između država članica

pravo