struna tražilica

image shadow

načelo Deggendorf

načelo prema kojemu Komisija može zahtijevati od države članice da nadoknadi državnu potporu od poduzetnika, koja je proglašena nedopuštenom, prije nego što se tomu poduzetniku dodijeli nova državna potpora

pravo

načelo dobroga financijskog upravljanja

proračunsko načelo koje zahtijeva da se proračunska sredstva koriste u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti

pravo

načelo dodjeljivanja

načelo na temelju kojega Unija smije djelovati samo u granicama nadležnosti koje su joj Ugovorima dodijelile države članice, kako bi ostvarila ciljeve koji su njima propisani

pravo

načelo ekvivalentnosti

načelo prava EU-a razvijeno praksom Suda Europske unije prema kojemu pravila koja primjenjuje nacionalni sud ili drugo tijelo u postupku zaštite subjektivnih prava koja proizlaze iz prava Unije ne smiju biti nepovoljnija od pravila koja isti sud ili isto tijelo primjenjuje u zaštiti sličnih ili istih prava koja proizlaze iz nacionalnoga prava

pravo

načelo godišnjega razdoblja

proračunsko načelo prema kojemu se opći proračun EU-a odnosi na jednu financijsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca

pravo

načelo institucionalne ravnoteže

načelo razvijeno u praksi Suda Europske unije prema kojemu svaka institucija Europske unije izvršava ovlasti dodijeljene Ugovorima u skladu s podjelom ovlasti pazeći da ne zadire u ovlasti druge institucije

pravo

načelo izravne primjene prava EU-a

načelo prema kojemu određeni pravni akt Unije vrijedi u državama članicama od trenutka stupanja na snagu i bez preuzimanja u nacionalno pravo

pravo

načelo izravnoga učinka

načelo razvijeno u praksi Suda Europske unije koje vrijedi za odredbe primarnih i sekundarnih pravnih akata Unije iz kojih, pod određenim uvjetima, za države članice ili za pojedince neposredno proizlaze određena subjektivna prava i obveze na koje se njihovi nositelji mogu pozvati pred nacionalnim sudovima država članica

pravo

načelo jedinstvenoga važenja i primjene prava Unije

načelo prava EU-a koje određuje da je pravo Unije jedinstvena funkcionalna cjelina koje radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Unije mora na cijelome području Unije jedinstveno vrijediti i primjenjivati se na isti način

pravo

načelo jednakih naknada za platne instrumente

načelo prema kojemu naknade za prekogranične platne transakcije unutar Unije moraju biti jednake onima za nacionalne platne transakcije u istoj valuti

pravo