struna tražilica

image shadow

Kodeks postupanja u vezi s dokumentacijom o transfernim cijenama za povezana društva u EU-u

kodeks koji propisuje dokumentaciju o transfernim cijenama koju multinacionalni poduzetnici moraju predočiti poreznim tijelima za prekogranične transakcije unutar grupe povezanih društava u Europskoj uniji

pravo

Kodeks Zajednice o vizama

instrument zajedničke vizne politike koji regulira postupke i uvjete za izdavanje viza državljanima trećih zemalja koji moraju imati vizu prilikom prelaska vanjske granice radi tranzita ili namjere boravka na teritoriju države članice najduže tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci

pravo

Kohezijski fond

instrument regionalne politike osnovan radi djelomičnoga financiranja zaštite okoliša i prometne infrastrukture od zajedničkoga interesa u cilju unapređenja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i solidarnosti među državama članicama čiji je BNP manji od 90% prosjeka u Uniji

kolegij povjerenika

članovi Komisije kada nastupaju kao jedinstveno tijelo radi učinkovitijega rada Komisije

pravo

količinsko ograničenje

mjera koja u potpunosti ili djelomično ograničuje uvoz, izvoz ili prijevoz robe, a zabranjena je odredbama o slobodi kretanja robe u Uniji

pravo

količinsko ograničenje na izvoz

mjera koja u potpunosti ili djelomično ograničuje izvoz robe, a zabranjena je odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

količinsko ograničenje na uvoz

mjera koja u potpunosti ili djelomično ograničuje uvoz robe, a zabranjena je odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

koluzija

nedopušteni izričiti ili prešutni sporazum poduzetnika o konkurentskome ponašanju koji ograničuje tržišno natjecanje

pravo

Komisija za europsko obiteljsko pravo

međunarodna akademska skupina znanstvenika osnovana radi poticanja usklađivanja obiteljskoga prava koja je izradila Načela europskoga obiteljskog prava

pravo

Komisija za europsko ugovorno pravo

skupina znanstvenika iz svih država članica koja je izradila i objavila Načela europskoga ugovornog prava radi ujednačavanja europskoga privatnog prava

pravo