struna tražilica

image shadow

jedinstvena kontaktna točka

točka u svakoj državi članici preko koje pružatelji usluga mogu na daljinu elektroničkim putem obaviti sve postupke i formalnosti povezane s pristupom nekoj gospodarskoj djelatnosti i obavljanjem neke gospodarske djelatnosti na teritoriju te države članice

pravo

jedinstvena obvezna usklađena porezna osnovica

fakultativni model oporezivanja koji je jedinstven i usklađen te obvezan za sva trgovačka društva u EU-u

pravo

jedinstvena viza

viza koja vrijedi na cijelome teritoriju Europske unije

pravo

jedinstvena zajednička organizacija tržišta

jedinstveni pravni okvir Unije za područje poljoprivrede uveden 2007. koji uređuje unutarnje tržište, trgovinu s trećim zemljama i tržišno natjecanje te je dosada najveće tehničko pojednostavljivanje zajedničke poljoprivredne politike

pravo

Jedinstveni europski akt

akt potpisan 1986. i na snazi od 1. srpnja 1987. koji je izmijenio i dopunio Ugovor o EEZ-u unošenjem novih pravila o uspostavljanju jedinstvenoga tržišta, osnivanjem Prvostupanjskoga suda i znatnim povećanjem ovlasti Zajednice, osobito u području istraživanja i tehnologije, zaštite okoliša i razvoja gospodarstva te pokrenuo suradnju u području vanjskih poslova, proširio ovlasti Europskoga parlamenta uvođenjem postupka suradnje, pojednostavio način glasovanja u Vijeću ministara i formalno priznao Europsko vijeće

pravo

jedinstveni europski prometni prostor

integrirani prostor europskih prometnih mreža koji čini stvarno unutarnje prometno tržište

pravo

jedinstveni europski željeznički prostor

integrirani prostor europskih željeznica koji čini stvarno unutarnje tržište za željeznice

pravo

jedinstveni format za vize

ujednačeni oblik naljepnica za vize država članica

pravo

jedinstveni institucionalni okvir

okvir koji pretpostavlja postojanje samo jednoga skupa zajedničkih institucija kroz koji djeluju države koje žele surađivati, a države članice koje ne sudjeluju to prihvaćaju premda nisu uključene

pravo

jedinstveni pravilnik

pravilnik kojim se osigurava jednaka primjena bankarskih pravila za provedbu reforma nadzornoga sustava u svim kreditnim institucijama i investicijskim fondovima na unutarnjemu tržištu

pravo