struna tražilica

image shadow

instrument fleksibilnosti

jedan od četiriju instrumenata fleksibilnosti EU-a osnovan međuinstitucionalnim sporazumom od 17. svibnja 2006. koji godišnje osigurava 200 milijuna eura za financiranje troškova koji se ne mogu financirati u okviru proračuna

pravo

Instrument pretpristupne pomoći

instrument pomoći zemljama u postupku pristupanja EU-u u razdoblju od 2007. do 2013. s ciljem pomoći u tranziciji i jačanja njihovih institucija, prekogranične suradnje, gospodarskoga i društvenoga razvoja, razvoja ljudskih potencijala te ruralnoga razvoja poštujući posebnosti svake zemlje

pravo

Instrument za europsko susjedstvo i partnerstvo

financijski instrument koji podupire europsku susjedsku politiku radi pomoći u razvoju i uspostavljanju dobroga susjedstva koji uključuje EU i države partnere

pravo

Instrument za strukturne politike u pretpristupnome razdoblju

program pokrenut 1. travnja 2000. godine s ciljem pružanja pomoći državama kandidatkinjama u pripremama za članstvo u EU-u na području prometa i zaštite okoliša

pravo

instrumenti fleksibilnosti

izvanproračunski fondovi EU-a koji omogućuju financiranje troškova koji se ne mogu financirati u okviru proračuna, a čije je upravljanje utvrđeno međuinstitucionalnim sporazumima o proračunskoj disciplini i načelom dobroga financijskog upravljanja

pravo

instrumenti Zajednice

mehanizmi za ostvarivanje nekoga cilja Unije bilo da se radi o propisima ili mjerama

pravo

integrirano upravljanje granicom

upravljanje granicom koje obuhvaća graničnu kontrolu, otkrivanje i istraživanje prekograničnih kaznenih djela, četverostruki model kontrole ulaska, međunarodnu suradnju te koordinaciju aktivnosti među državama članicama

pravo

inteligentni prometni sustavi

sustavi koji se razvijaju u EU-u radi pružanja usluga u prometu

pravo

intenzitet potpore

bruto ekvivalent potpore izražen u postotku vrijednosti opravdanih troškova projekta

pravo

Interaktivno nazivlje za Europu

javno dostupna višejezična međuinstitucijska baza nazivlja EU-a na svim službenim jezicima EU-a koja se koristi za prevođenje unutar europskih institucija

pravo