struna tražilica

image shadow

Glavna uprava za komunikacije

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za informiranje javnosti i medija o aktivnostima Europske unije

pravo

Glavna uprava za ljudske potencijale i sigurnost

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za ljudske potencijale i sigurnost

pravo

Glavna uprava za mobilnost i promet

organizacijska jedinica Europske komisije zadužena za razvijanje prometne politike EU-a te za mobilnost na jedinstvenome europskom prometnom prostoru uvažavajući potrebe građana, zaštitu okoliša i konkurentnost

pravo

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za poslove obrazovanja i usavršavanja, mladih, kulture, višejezičnosti, sporta te različite programe kojima se financiraju projekti u tim područjima

pravo

Glavna uprava za okoliš

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje zaštite, čuvanja i unapređenja okoliša i primjenu prava okoliša

pravo

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje oporezivanja i carinske unije

pravo

Glavna uprava za poduzetništvo i industriju

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za jačanje industrijskih temelja EU-a i prijelaz na niskoemisijsko gospodarstvo, unapređivanje inovacija radi stvaranja novih izvora rasta i zadovoljavanja društvenih potreba, poticanje stvaranja i razvoja malih i srednjih gospodarskih subjekata i podržavanje europske nazočnosti u svemiru

pravo

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za provedbu politike Unije na području poljoprivrede i ruralnoga razvoja promicanjem razvoja konkurentnoga poljoprivrednog sektora, zadovoljavajućega standarda poljoprivrednih proizvođača, održivoga razvoja ruralnih područja te zaštite okoliša i prirode

pravo

Glavna uprava za pomorska pitanja i ribarstvo

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje pomorstva i ribarstva

pravo

Glavna uprava za prevođenje

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za poslove prevođenja i terminologije na službenim jezicima EU-a

pravo