struna tražilica

image shadow

Euro-mediteransko partnerstvo

neprofitna organizacija čiji je glavni cilj promicanje suradnje između velikih energetskih tvrtki koje djeluju na području Mediterana te jačanje veze između Europske unije i partnerskih država i poticanje čvršće veze među samim mediteranskim državama

pravo

Eurobankarsko udruženje

udruženje osnovano 1. siječnja 1999. koje predstavlja bankovnu industriju za namiru transakcija u eurima i vodi svoj sustav namire

pravo

Eurokorpus

višenacionalna vojna snaga od 60.000 ljudi za brzu reakciju na raspolaganju EU-u i NATO-u

pravo

EUROMARFOR

pomorske višenacionalne snage uključene u katalog snaga EU-a koje mogu biti raspoređene u okviru Europskoga ogranka NATO snaga, UN-a ili OSCE-a

pravo

euronovčanica

novčanica u eurima koju izdaje Europska središnja banka, a koja je zakonsko sredstvo plaćanja u europodručju

pravo

euroobveznica

obveznica u valuti različitoj od nacionalne valute države u kojoj se emitira, a često se emitira u više država ili je emitiraju nadnacionalne organizacije poput Svjetske banke ili Europske banke za obnovu i razvoj

pravo

Europa "promjenljive geometrije"

metoda diferencirane integracije u EU-u koja priznaje postojanje razlika unutar članica EU-a i u njihovoj spremnosti za određeni stupanj integracije

pravo

Europa à la carte

načelo koje pruža mogućnost integracije u EU različitom brzinom

pravo

Europa u dvije brzine

mogućnost diferencirane integracije, pri čemu uža skupina država članica može odlučiti napredovati brže od drugih članica u procesu europske integracije

pravo

europodručje

područje država članica čija je valuta euro i na kojemu se provodi jedinstvena monetarna politika

pravo