struna tražilica

image shadow

agencije za politiku EU-a

regulatorna tijela EU-a s pravnom osobnošću uspostavljena sekundarnim izvorima prava EU-a radi obavljanja vrlo specifičnih tehničkih, znanstvenih i upravnih zadaća

pravo

agencije za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku

regulatorne agencije uspostavljene za obavljanje specifičnih tehničkih, znanstvenih i upravljačkih zadaća u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a

pravo

agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

tijela EU-a osnovana radi provođenja specifičnih tehničkih, znanstvenih i upravljačkih zadataka u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije unutar drugoga stupa Europske unije prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

pravo

agencije Zajednice

tijela osnovana aktom sekundarnoga zakonodavstva radi specifičnih tehničkih, znanstvenih ili upravljačkih zadataka, koja su postojala do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona u okviru prvoga stupa Europske unije

pravo

Agenda 2000

dokument Europske komisije koji sadržava program aktivnosti i financijski okvir u vezi s razvojem Europske unije i njezinih politika za razdoblje od 2000. do 2006. u svjetlu proširenja na nove države članice

pravo

agresivna poslovna praksa

nepoštena poslovna praksa koja uznemiravanjem, prisilom, fizičkom silom ili prijetnjom te nedopuštenim utjecajem, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora proizvoda ili postupanja prosječnoga potrošača prema proizvodu te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio

pravo

Akademija europskih znanstvenika privatnoga prava

skupina znanstvenika iz svih država članica i drugih država koja je izradila Europski zakonik o ugovorima s ciljem znanstvenoga doprinosa ujednačavanju, tumačenju i primjeni europskoga privatnog prava

pravo

Akt za jedinstveno tržište

priopćenje Europske komisije s nizom mjera i zakonodavnih prijedloga namijenjenih poboljšanju funkcioniranja jedinstvenoga tržišta te poticanju gospodarskoga rasta i stvaranju radnih mjesta

pravo

aktivna politika tržišta rada

politika tržišta rada u obliku aktivnih mjera čiji je cilj izravno zapošljavanje nezaposlenih ili povećanje njihova zapošljavanja obrazovanjem, prekvalifikacijom, dokvalifikacijom ili stručnim osposobljavanjem

pravo

analitički pregled

analiza usklađenosti nacionalnoga zakonodavstva države kandidatkinje s pravnom stečevinom Europske unije

pravo