struna tražilica

image shadow

zapisnik o prednapinjanju

tiskanica u koju se upisuju svi zadani, izmjereni i proračunski podatci mjerodavni za prednapinjanje

građevinarstvo

zasjek

zemljani objekt omeđen tlom s dviju strana koji je dobiven iskopom određenoga poprečnog profila u zemlji ili nasipavanjem

građevinarstvo

zasun

dio vodovodne mreže koji služi za zatvaranje dovoda, reguliranje dotoka i dr.

građevinarstvo

zasunska komora

komora, prostorija ili okno za smještaj zatvarača, fazonskih komada i ostalih naprava na sustavu cjevovoda kojima se dovodi ili odvodi voda iz nekoga objekta

građevinarstvo

zaštita betona

održavanje vlažnosti i temperature svježe ugrađenoga betona radi osiguravanja uvjeta povoljnih za hidrataciju cementne paste tijekom očvršćivanja

građevinarstvo

zaštita na radu

osiguravanje radnih uvjeta bez opasnosti za život i zdravlje radnika

građevinarstvo

zaštita od mehaničkoga oštećenja

sprečavanje ili ograničavanje lokalnoga oštećenja kojega elementa ili materijala uporabom geotekstila ili njemu srodnih proizvoda

građevinarstvo

zaštita od površinske erozije

sprečavanje ili ograničavanje kretanja čestica tla ili drugih čestica na površini uporabom geotekstila ili njemu srodnih proizvoda

građevinarstvo

zaštita od požara

mjere i radnje koje obuhvaćaju očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenoga vremena utvrđena posebnim propisom, ograničavanje nastanka vatre i dima unutar građevine, ograničavanje širenja vatre na susjedne građevine, omogućivanje osobama da neozlijeđene napuste građevinu te omogućivanje zaštite spasilaca

građevinarstvo

zaštitna zavjesa

zid sagrađen ispod zemlje koji sprečava podzemni tok vode

građevinarstvo