struna tražilica

image shadow

veoma zbijeno nekoherentno tlo

nekoherentno tlo kod kojega je postotak indeksa zbijenosti u rasponu vrijednosti od 85 do 100

građevinarstvo

veza

područje na kojemu se omogućuje prijenos sila između pojedinih tijela u krutome stanju

građevinarstvo

vezni sloj

sloj kolničke konstrukcije koji se ugrađuje između nosivoga i habajućega sloja

građevinarstvo

viseći most

most s rasponskim sustavom koji se sastoji od para ovješenih užeta, pilona, vješaljaka i ukrutnoga sustava

građevinarstvo

visina pada malja

visina od 76 cm s koje pada malj mase 63,5 kg pri utiskivanju uzorkivača prilikom ispitivanja standardnim prodiranjem

građevinarstvo

visokogradnja

dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i gradnjom objekata iznad zemlje

građevinarstvo

vitkost štapa

omjer duljine štapa i polumjera tromosti

građevinarstvo

vitoperenje kolnika

stalno mijenjanje poprečnoga nagiba kolnika unutar prijelaznice

građevinarstvo

vjerojatnosni postupak

proračun nosivih sklopova u kojemu proračunske veličine nisu unaprijed određene, nego su funkcije gustoće vjerojatnosti njihove pojave

građevinarstvo

vlačna čvrstoća geosintetika

najveće vlačno naprezanje koje ispitni uzorak podnosi tijekom vlačnoga ispitivanja

građevinarstvo