struna tražilica

image shadow

ulazni signal

mehanički ili svjetlosni signal kojim se regulira zaustavljanje ili prolazak željezničkoga vozila ispred prvih ulaznih skretnica na ulasku u kolodvor

građevinarstvo

ulica

cesta u urbaniziranome naselju

građevinarstvo

unutarnja erozija

ispiranje čestica na nizvodnoj strani nasipa

građevinarstvo

unutarnje sile

međumolekulske sile u materijalu

građevinarstvo

unutarnji plovni put

plovni put kojim se odvija plovidba između luka unutarnje plovidbe

građevinarstvo

upetost

ležajna veza koja ne dopušta translacijske i rotacijske pomake

građevinarstvo

upijanje energije

rad potreban za izduženje uzorka kod zadanoga vlačnog naprezanja ili deformacije pri vlačnome ispitivanju

građevinarstvo

upojna građevina

građevina koja se upotrebljava kad za ispuštanje oborinskih voda ne postoje prikladni prijamnici ili kad se želi smanjiti hidrauličko opterećenje kanalske mreže

građevinarstvo

uporni zid

građevina iznad kolnika koja preuzima opterećenje tla u usjeku, zasjeku ili isjeku

građevinarstvo

uprava

osoba ili skupina ljudi koji usmjeravaju organizaciju i upravljaju njome na najvišoj razini

građevinarstvo