struna tražilica

image shadow

temelj na sanduku

masivni duboki temelj u obliku zatvorenoga sanduka koji se upotrebljava za temeljenje u vodi

građevinarstvo

temelj na zdencu

masivni duboki temelj u obliku šupljega valjka ili sanduka otvorenoga s gornje i donje strane

građevinarstvo

temelj samac

masivni kvadar ili slično tijelo čiji je odnos širine i debljine takav da mu je progib od svijanja zanemariv u odnosu na slijeganje

građevinarstvo

temeljna ploča

temelj u obliku armiranobetonske ploče koja se izvodi ispod cjelokupne površine objekta

građevinarstvo

temeljna traka

plitki temelj koji raspodjeljuje teret masivnih građevnih zidova na tlo

građevinarstvo

temeljni nosač

neprekinuti temelj koji prenosi točkasto opterećenje više stupova građevine

građevinarstvo

temeljni plan

izvorni plan za projekt, radni paket ili aktivnost koji je naknadno dopunjen odobrenim izmjenama

građevinarstvo

temeljno tlo

tlo, stijena ili nasip koji postoji na lokaciji prije izvedbe građevine

građevinarstvo

tenzometar

mjerni uređaj za mjerenje deformacija kojim se mogu mjeriti promjene dužine veličine 1/1000 mm s točnošću od ±0,2 %

građevinarstvo

termalne vode

podzemne vode s temperaturom višom od 37 °C

građevinarstvo