struna tražilica

image shadow

sigurnosna površina

površina pogodna za slijetanje zrakoplova koja uključuje uzletno-sletnu stazu

građevinarstvo

sigurnosni faktor

rezerva u svojstvu proizvoda u odnosu na traženu vrijednost svojstva za potrebe stabilnosti ili ravnoteže sustava

građevinarstvo

sila izvlačenja

sila koja djeluje na uzorak geosintetika pri izvlačenju iz uređaja za ispitivanje otpornosti na izvlačenje

građevinarstvo

sila prouzročena strujenjem vode

sila koja djeluje na masu tla prouzročena tečenjem podzemnih voda

građevinarstvo

silovito strujenje

strujenje pri kojemu je dubina u kanalu sa slobodnom površinom manja od kritične dubine, tako da je vrijednost Froudeova broja veća od 1

građevinarstvo

sinergija

sudjelovanje pojedinih dijelova koje povećava efektivnost svakoga dijela, tako da cjelina predstavlja više od međusobnoga zbroja dijelova

građevinarstvo

situacija

novčani dokument o obračunu obavljenih građevnih radova u određenome razdoblju

građevinarstvo

skela

pomoćna privremena građevina za obavljanje radova

građevinarstvo

sklerometar

uređaj za određivanje odskočne tvrdoće građevnih materijala

građevinarstvo

skrejper

građevni stroj za masovni iskop, samoutovar, prijevoz do udaljenosti od nekoliko kilometara te istovar i grubo razastiranje uglavnom koherentnih, posebice glinovitih materijala

građevinarstvo