struna tražilica

image shadow

raskrižje izvan razine

prometna građevina za organizirano povezivanje dvaju cestovnih pravaca pod uvjetom održavanja režima neprekinutih tokova

građevinarstvo

raskrižje u razini

raskrižje na kojemu se križaju ili spajaju dvije ceste ili više njih u istoj razini

građevinarstvo

raspon

osni razmak zamišljenih ili stvarnih potpora, ležajeva na njima

građevinarstvo

rasponski sustav mosta

sustav koji prenosi opterećenje na ležajeve ili potpore

građevinarstvo

rastrožba

usitnjivanje i izmjena kemijskoga sastava osnovne stijene

građevinarstvo

raščlamba organizacijske strukture

strukturni prikaz organizacije projekta sastavljen tako da povezuje radne pakete s organizacijskim jedinicama koje ih izvode

građevinarstvo

raščlanjena betonska brana

betonska gravitacijska brana koja se sastoji od vododrživoga dijela koji se oslanja na niz stupova

građevinarstvo

ravnik pruge

gornja ploha zaštitnoga sloja na koju se polaže gornji ustroj željezničke pruge

građevinarstvo

razdjelni način odvodnje

dva odvojena sustava kanala od kojih jedan služi za otpadnu, a drugi za oborinsku vodu

građevinarstvo

razina mora

trenutačni visinski položaj fizičke površine mora u nekoj zemljopisnoj točki u odnosu na neku referentnu ravninu

građevinarstvo