struna tražilica

image shadow

Kaplanova turbina

reakcijska propelerska vodna turbina s mogućnošću zakretanja lopatica rotora i statora

građevinarstvo

kaptaža izvora

građevina za zahvaćanje vode koja izbija iz podzemlja silaznim ili uzlaznim tokom, pri čemu se svi izdanci nastoje uhvatiti i dovesti u objekt

građevinarstvo

karakteristična čvrstoća

čvrstoća koja se izračunava statističkim vrednovanjem rezultata ispitivanja jedne serije istovrsnih reprezentativnih uzoraka

građevinarstvo

karakteristična veličina otvora

veličina otvora pora geotekstila koja odgovara promjeru zrna od kojega je 90 % zrna koja prolaze kroz geotekstil manje

građevinarstvo

karakteristična vrijednost

vrijednost svojstva materijala koja odgovara fraktilu pretpostavljene statističke razdiobe pojedinoga svojstva materijala, određenoga s pomoću relevantnih norma i ispitanoga pod određenim uvjetima

građevinarstvo

karta erozije

karta određenoga područja na kojoj se određuju kategorije područja erozije na temelju vrijednosti pokazatelja erozije, koeficijenta erozije i srednje godišnje produkcije nanosa

građevinarstvo

karta procesa

grafički prikaz niza radnji i njihove povezanosti u tehnološkome procesu

građevinarstvo

kemijska potrošnja kisika

potrošnja izračunana iz potrošnje oksidacijskoga sredstva potrebnoga za oksidaciju otopljene i raspršene tvari pod određenim uvjetima

građevinarstvo

kemijski pokazatelji kvalitete vode

pokazatelji kvalitete vode s obzirom na otopljene tvari

građevinarstvo

keramičarski radovi

oblaganje unutrašnjih zidova i fasada te unutrašnjih i vanjskih podova i stropova keramičkim ili staklenim pločicama i mozaikom

građevinarstvo