struna tražilica

image shadow

indeks zbijenosti

pokazatelj stupnja zbijenosti nekoherentnoga tla u odnosu na njegovu najmanju i najveću poroznost

građevinarstvo

indeksna svojstva

parametri koji, uz granulometrijski sastav, daju dodatne informacije o svojstvima tla koja su povezana s poroznošću i vlažnošću tla

građevinarstvo

industrijski kolosijek

kolosijek koji služi samo za potrebe nositelja prava korištenja

građevinarstvo

inflacijski tlak

tlak zraka u pneumatiku

građevinarstvo

infrastruktura

sustav objekata, opreme i služba potrebnih za rad organizacije

građevinarstvo

inicijacija projekta

pokretanje postupka koji može rezultirati odobrenjem i definicijom opsega novoga projekta

građevinarstvo

instalirana snaga hidroelektrane

najveća snaga koju hidroelektrana može ostvariti

građevinarstvo

instalirani protok

najveći protok na koji su dimenzionirane vodne turbine, dovod i odvod

građevinarstvo

intenzitet oborine

količina oborine koja padne na tlo u jedinici vremena

građevinarstvo

inundacija

područje oko prirodnoga korita vodotoka u koje se razlijevaju njegove poplavne vode

građevinarstvo