struna tražilica

image shadow

hidraulički slom

slom temeljnoga tla prouzročen tlakom ili tečenjem porne vode

građevinarstvo

hidraulični tijesak

sprava za izazivanje izvanredno velikih sila s peterostrukom primjenom u graditeljstvu

građevinarstvo

hidroelektrana

pogon kojim se raspoloživa vodna energija u prirodi upotrebljava za proizvodnju električne energije

građevinarstvo

hidroenergetski potencijal

ukupna moguća energija vodâ promatranoga prostora u izabranome vremenskom odsječku i u odnosu na izabranu razinu

građevinarstvo

hidrofor

uređaj za povećanje pogonskoga tlaka na vodoopskrbnim sustavima u gradskoj vodovodnoj mreži ili u pojedinačnim visokim zgradama

građevinarstvo

hidrogeologija

dio geologije koji se bavi podzemnim vodama, njihovim pojavama i kretanjima u različitim uvjetima u litosferi

građevinarstvo

hidrogeološka razvodnica

granična crta koja dijeli susjedne sljevove i ne ovisi isključivo o topografiji

građevinarstvo

hidrografija

znanstvena i stručna disciplina koja se bavi opisom i mjerenjem otvorenih vodenih tokova

građevinarstvo

hidrografska mreža

sve rijeke i ostali stalni i povremeni vodotoci te prirodna i umjetna jezera na određenome području

građevinarstvo

hidrologija

znanstvena grana koja proučava vode iznad i ispod Zemljine površine te na njoj

građevinarstvo