struna tražilica

image shadow

geopletivo

trodimenzijska propusna struktura sastavljena od polimernih istovrsnih niti ili drugih prirodnih ili sintetičkih elemenata koji su spojeni mehanički, termički, kemijski ili na drugi način

građevinarstvo

georešetka

geosintetik koji se sastoji od usporednih skupova rebara postavljenih pod različitim kutovima preko drugih sličnih skupova s kojima su integralno povezani

građevinarstvo

geosintetička barijera

geosintetički materijal male propusnosti koji služi za smanjenje ili spječavanje tečenja fluida kroz konstrukciju pri građevnim zahvatima

građevinarstvo

geosintetik

proizvod u planarnome obliku, u obliku vrpce ili trodimenzijske strukture, čija je najmanje jedna sastavnica načinjena od sintetičkoga ili prirodnoga polimera i koji se upotrebljava u dodiru s tlom ili drugim materijalima u geotehničkim i ostalim građevnim zahvatima

građevinarstvo

geotehničko istraživanje

prikupljanje i obradba podataka o uvjetima u temeljnome tlu i podzemnim vodama na određenoj lokaciji i oko nje

građevinarstvo

geotehničko sidro

nosivi element s pomoću kojega se sile s konstrukcije prenose u tlo ili stijenu

građevinarstvo

geotekstil

planaran propustan polimerni tekstilni materijal koji se upotrebljava u dodiru s tlom ili drugim materijalima pri geotehničkim i ostalim zahvatima

građevinarstvo

geotraka

polimerni materijal u obliku vrpce širine do 200 mm koji se upotrebljava u dodiru s tlom ili drugim materijalima u geotehničkim i ostalim građevnim zahvatima

građevinarstvo

Gerberov nosač

statički određena kontinuirana ravna greda s najmanje trima ležajevima

građevinarstvo

gipsarski radovi

izradba i obradba stropova, zidova, stupova i drugih gipsanih površina i elemenata te izradba i postavljanje gipsane plastike

građevinarstvo