struna tražilica

image shadow

ekscentričnost

udaljenost pravca djelovanja sile od osi elementa na koji djeluje aksijalna sila

građevinarstvo

ekspandirana glina

laki agregat u obliku kuglica proizveden od gline koji se upotrebljava u graditeljstvu i u uzgoju biljaka

građevinarstvo

ekvipotencijala

crta koja spaja točke jednakoga ukupnog potencijala vode u tlu

građevinarstvo

ekvivalentni faktor

veličina kojom se iskazuje prosječni štetni utjecaj pojedinoga osovinskog opterećenja vozila na kolničku konstrukciju u odnosu na utjecaj standardne osovine

građevinarstvo

ekvivalentno osovinsko opterećenje

opterećenje odabranom skupinom teških teretnih vozila preračunanih u standardnu osovinu od 82 KN s pomoću faktora ekvivalencije

građevinarstvo

elastična odbojna ograda

čelični ili betonski stupići spojeni limenim trakama

građevinarstvo

elastomerni ležaj

ležaj prizmastoga ili valjkastoga oblika sastavljen od slojeva elastomera i čelika međusobno spojenih vulkaniziranjem

građevinarstvo

električna lokomotiva

lokomotiva koja za pogon upotrebljava električnu energiju

građevinarstvo

elektrificirana pruga

pruga opremljena elektroenergetskim uređajima za električno vučenje

građevinarstvo

elektromotorni vlak

vlak od dvaju ili više putničkih vagona s vlastitim električnim pogonom ili s električnim pogonom jedne zasebne vučne jedinice ili dviju zasebnih vučnih jedinica koje s putničkim vagonima u prometu čine nedjeljivu cjelinu

građevinarstvo