struna tražilica

image shadow

dijagram momenata torzije

grafički prikaz momenata torzije unutar elementa koji su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dijagram poprečnih sila

grafički prikaz poprečnih sila unutar elementa koje su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dijagram rastezanja

grafički prikaz odnosa između naprezanja i deformacija

građevinarstvo

dijagram toka

metoda prikazivanja tehnološkoga procesa ucrtavanjem proizvodnih kapaciteta, njihova rasporeda i međusobne povezanosti, načina kretanja materijala, poluproizvoda ili sredstava rada tijekom obavljanja procesa

građevinarstvo

dijagram uzdužnih sila

grafički prikaz uzdužnih sila unutar elementa koje su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dilatacija

posebno projektiran i izveden prekid konstrukcije građevine koji omogućuje promjenu dimenzija konstrukcije zbog promjene temperature

građevinarstvo

dilatacijska reška

mjesto prekida i nastavljanja istovrsnih dijelova građevine koje omogućuje promjene dimenzija dijelova zbog temperaturnih ili drugih djelovanja

građevinarstvo

dimenzioniranje

proračun koji obuhvaća određivanje najmanjih dimenzija pojedinih dijelova tehničkih konstrukcija, isključujući mogućnost pojave loma, deformacija ili gubitka prvobitnoga oblika elastične ravnoteže pod djelovanjem zadanoga opterećenja

građevinarstvo

dinamički koeficijent

veličina veća od 1,00 kojom se u statičkome proračunu množi zadano opterećenje konstrukcija kako bi se približno uzelo u obzir dinamičko djelovanje

građevinarstvo

dinamičko djelovanje

skup djelovanja koja izazivaju titranje nosivoga sklopa i cijele konstrukcije

građevinarstvo