struna tražilica

image shadow

cilj kvalitete

kvaliteta koja se traži ili kojoj se teži

građevinarstvo

cisterna

objekt vodozahvatnih građevina za skupljanje i spremanje oborinske vode

građevinarstvo

civilni aerodrom

aerodrom namijenjen isključivo civilnomu prometu

građevinarstvo

crpna postaja

građevina u kojoj je crpni pogon za dizanje vode na višu razinu ili za povećanje njezina tlaka u cijevima

građevinarstvo

crpni spremnik

spremnik postavljen uz strojarnicu crpne postaje iz koje se usisava tekućina za potiskivanje crpkom

građevinarstvo