struna tražilica

image shadow

amortizacija

smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava koja služe u proizvodnji

građevinarstvo

analiza cijene

izračunavanje vrijednosti potrebnoga materijala, radne snage i strojeva za jedinicu proizvoda

građevinarstvo

Andrijin križ

prometni znak za nezaštićeni željezničko-cestovni prijelaz

građevinarstvo

anizotropni materijal

materijal kojemu su fizičko-mehanička svojstva u različitim smjerovima različita

građevinarstvo

armirač

građevni radnik koji obavlja armiračke radove pri gradnji i rekonstrukciji armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija

građevinarstvo

armirački pogon

građevni pogon za izradbu svijenoga betonskog željeza

građevinarstvo

armirački radovi

građevni radovi koji obuhvaćaju rezanje, čišćenje, svijanje, vezanje, zavarivanje i ugradbu armature u armiranobetonske konstrukcije te zatezanje, pričvršćivanje i sidrenje užadi i žice za prednapinjanje konstrukcija i elemenata

građevinarstvo

armiranobetonska dijafragma

zagatna stijena u obliku armiranobetonskoga zida koji se izvodi u tlu prije iskopa

građevinarstvo

armiranobetonske konstrukcije

građevne konstrukcije izrađene sprezanjem betona i čeličnih šipaka

građevinarstvo

armiranobetonski most

most s armiranobetonskim nosivim sustavom

građevinarstvo