struna tražilica

image shadow

plinovito mazivo

mazivo u plinovitome stanju

strojarstvo

pločasta kočnica

kočnica u kojoj kočne čeljusti s obiju strana pritišću obod rotirajućega diska

strojarstvo

plosnata glava

glava u obliku valjka male visine sa zaobljenim bridovima

strojarstvo

plosnati klin

klin za koji je površina vratila samo zaravnana

strojarstvo

plosnati remen

remen plosnatoga pravokutnog poprečnog presjeka

strojarstvo

pneumatska tarna spojka

tarna spojka koja se uključuje stlačenim zrakom

strojarstvo

početak navoja

dio na ulaznome kraju navoja u podnožju oblikovan u cijelosti, a pri tjemenu oblikovan djelomice

strojarstvo

početna točka zahvata

točka na zahvatnoj liniji u kojoj se pri okretanju prvi put dodiruju zubi spregnutih zupčanika

strojarstvo

početno rupičenje

rupičenje pri početku rada novoga zupčanog para koje poslije nestaje

strojarstvo

početno uhodavanje

uhodavanje u početnoj fazi rada

strojarstvo