struna tražilica

image shadow

mazivo za zupčanike

mazivo za podmazivanje zupčanih prijenosnika

strojarstvo

mazivost

svojstvo maziva da smanji trenje i trošenje

strojarstvo

međuprsten

prstenasti dio koji se upotrebljava između dvaju ležajnih prstenova, dviju ležajnih ploča, dvaju dijelova dvodijelnoga ležajnog prstena ili dvodijelne ležajne ploče radi održavanja određenoga aksijalnog razmaka među njima

strojarstvo

međusloj blazinice

veoma tanak sloj između sloja za uhodavanje i susjednoga ležajnog sloja za ojačanje njihove veze i smanjenje difuzije

strojarstvo

međuvratilo

vratilo između pogonskoga i pogonjenoga vratila

strojarstvo

međuzupčanik

zupčanik u zahvatu s drugim dvama zupčanicima od kojih je jedan u odnosu na njega pogonski, a drugi pogonjeni

strojarstvo

mehanička tarna spojka

tarna spojka koja se uključuje i isključuje mehaničkim djelovanjem polužja

strojarstvo

mehaničko prisilno podmazivanje

prisilno podmazivanje nastalo zbog gibanja jednoga ili više strojnih dijelova

strojarstvo

mehaničko trošenje

trošenje prouzročeno mehaničkim djelovanjem čestica

strojarstvo

mehaničko-kemijsko trošenje

trošenje zbog mehaničkoga djelovanja praćenoga kemijskim i/ili elektrokemijskim međudjelovanjem materijala s okolinom

strojarstvo