struna tražilica

image shadow

kavezni svornjak

cilindrična kavezna spojnica koja može proći kroz aksijalni provrt u valjčiću

strojarstvo

kavezno gnijezdo

otvor u kavezu valjnoga ležaja za smještanje jednoga ili više valjnih tijela

strojarstvo

kavitacijsko trošenje

trošenje pri kojemu se fluid giba po čvrstoj stijenci ili se čvrsto tijelo giba relativno u odnosu na fluid koji u sebi nosi pri sniženome tlaku nastale mjehuriće koji implodiraju blizu stijenke i pritom prouzročuju visoke lokalne tlakove ili temperature

strojarstvo

kinematska kružnica

linija presjeka kinematskoga cilindra i ravnine okomite na njegovu os

strojarstvo

kinematska ploha

geometrijska ploha opisana trenutačnom osi relativnoga gibanja spregnutoga zupčanika u odnosu na promatrani zupčanik

strojarstvo

kinematska ravnina

kinematska ploha ozubnice, zupčaste ploče ili bilo koja ravnina koja dodiruje kinematsku plohu zupčanika

strojarstvo

kinematski cilindar

svaka kinematska ploha cilindričnoga zupčanika u paru zupčanika s usporednim osima

strojarstvo

kinematski pol

točka dodira dviju kinematskih kružnica

strojarstvo

kinematski promjer

promjer kinematske kružnice

strojarstvo

kinematski stožac

kinematska ploha bilo kojega zupčanika u paru stožastih zupčanika

strojarstvo