struna tražilica

image shadow

rastezno naprezanje

naprezanje zbog djelovanja rasteznoga opterećenja na ispitku

strojarstvo

ravni poli(metil-metakrilatni) list

tvorevina od poli(metil-metakrila) debljine od 0,2 do 2 mm

strojarstvo

razgradište

temperatura razgradnje polimera

kemijsko inženjerstvo

razgradljiva plastika

plastika u čijoj je kemijskoj strukturi pri posebnim uvjetima okoline moguće izazvati promjene koje dovode do razgradnje

kemija

razgradnja

promjene u kemijskoj strukturi koje prouzročuju rastavljanje polimera na sastavne dijelove

kemijsko inženjerstvo

razgranati polimer

polimer načinjen od molekula granate strukture

kemija

razvlačenje

primjena sile na plastomerne ploče, štapove ili filamenate radi smanjenja njihova presjeka i/ili poboljšanja fizikalnih svojstava u smjeru orijentacije makromolekula

strojarstvo

reakcijsko injekcijsko prešanje

injekcijsko prešanje kapljevitih polimernih reakcijskih sastojaka smješivanjem pri visokome tlaku u glavi za smješivanje neposredno prije ubrizgavanja u zatvoreni kalup

strojarstvo

reakcijsko injekcijsko prešanje ojačanih tvorevina

reakcijsko injekcijsko prešanje uz čvrsta ojačavala poput staklenih vlakana, mice ili talka

strojarstvo

reakcijsko praoblikovanje

pretvaranje reakcijskih sastojaka cikličkim ili kontinuiranim praoblikovanjem i slijednim reakcijama u željenu tvorevinu

kemijsko inženjerstvo