struna tražilica

image shadow

karboksimetil-celuloza

celulozni derivat načinjen reakcijom alkalne celuloze i natrijeva kloracetata

kemija

kaučuk

elastomerna tvar koja je uglavnom netopljiva, ali bubri u vrućim otopinama metil-etil-ketona i etanol-toluen azeotropa

kemija

kaučukova smjesa

smjesa kaučuka i dodataka

kemijsko inženjerstvo

kazein

bjelančevina s obranoga mlijeka nataložena djelovanjem sirišne ili razrijeđene kiseline

kemijsko inženjerstvo

kemijska postojanost

postojanost na promjenu mase, izmjere ili ostalih svojstava nakon uranjanja u određene kemikalije

kemijsko inženjerstvo

kemijski ispjenjena plastika

pjenasta plastika stanica ispunjenih plinom nastalim toplinskom razgradnjom ili kemijskom reakcijom sastojaka

kemijsko inženjerstvo

klipna gnjetilica

stroj za masticiranje i/ili smješavanje te dispergiranje tvari u kaučukovoj smjesi u koji je ugrađen jedan rotor ili više njih

kemijsko inženjerstvo

klorirani poli(vinil-klorid)

poli(vinil-klorid) modificiran kloriranjem polimerizata

kemijsko inženjerstvo

klorirani polietilen

polietilen modificiran kloriranjem polimerizata

kemijsko inženjerstvo

koagent

dodatak smjesi koji se u malim koncentracijama dodaje radi poboljšanja umreživanja nesumpornih umreživih sustava ili radi modificiranja svojstava smjese načinjene takvim sustavom

kemijsko inženjerstvo