struna tražilica

image shadow

ispitak

posebno oblikovani dio ispitnoga uzorka

kemijsko inženjerstvo

izbacivalo

mehanički ili pneumatski uređaj namijenjen vađenju kalupljevine iz kalupa

kemijsko inženjerstvo

izmjenična kopolimerizacija

polimerizacija tijekom koje nastaje izmjenični kopolimer

kemijsko inženjerstvo

izmjenični kopolimer

kopolimer u kojemu su izmjenično raspoređene dvije vrste monomera

kemijsko inženjerstvo

izobličenje

prostorno odstupanje polimerne tvorevine nakon kalupljenja ili drugoga preradbenog postupka

kemijsko inženjerstvo

izocijanatni polimer

polimer izocijanatne smole niske molekulne mase namijenjen proizvodnji duromera, pjenastih polimera i lijevanju odljevaka niske molekulne mase

kemija

izotaktni polimer

polimer s pravilno raspoređenim bočnim skupinama s jedne strane ravnine ugljikovodikova niza

kemijsko inženjerstvo

izradak

tvorevina načinjena proizvodnim i/ili izradbenim postupcima

strojarstvo

izradba kapsula

nanošenje plastomernih ili duromernih zaštitnih ili izolacijskih premaza zbog okruživanja tvorevine

kemijsko inženjerstvo

izravno prešanje

cikličko praoblikovanje kojim se tvar u kalupnoj šupljini djelovanjem topline i tlaka pretvara u kalupljevinu definiranoga oblika i uporabnih svojstava

kemijsko inženjerstvo