struna tražilica

image shadow

rasplinjač

uređaj koji miješanjem goriva sa zrakom priprema gorivu smjesu i zatim je raspršuje u cilindar

strojarstvo

raspršivanje

rasipanje čestica jedne tvari u drugoj

strojarstvo

rastezanje

proces pri kojemu se mijenja veličina materijala

temeljne tehničke znanosti

rasvjeta

sustav osvjetljivanja prostora rasvjetnim tijelima

elektrotehnika

ravnoteža

stanje u kojemu tijelo na koje djeluje sustav sila miruje ili se jednoliko giba

strojarstvo

razvodna osovina

osovina koja regulira otvaranje i zatvaranje ventila, pogoni pumpe goriva, regulira prekret motora i pogoni regulatore broja okretaja

strojarstvo

razvodna ploča

ploča preko koje se električna energija razvodi na pojedine potrošačke strujne krugove

elektrotehnika

razvodnik

uređaj koji pušta određeni medij u stroj u trenutku kada je to potrebno

strojarstvo

reakcijska turbina

parna turbina u kojoj se u statorskim lopaticama toplina djelomično pretvara u kinetičku energiju

strojarstvo

reaktorsko gorivo

gorivo koje je kemijski i tehnički priređeno tako da u reaktorskoj jezgri pridonosi održavanju lančane reakcije

strojarstvo