struna tražilica

image shadow

linearna deformacija

razlika između mjerila duljina i jedinice u određenoj točki u zadanome smjeru

strojarstvo

linearni elektromotor

elektromotor izmjenične sinkrone ili asinkrone izvedbe u kojemu se pokretni dio giba uzduž linije

elektrotehnika

linijska struja

struja koja prolazi jednim vodičem trofazne linije

strojarstvo

linijski vodič

električni vodič kojim protječe linijska struja

elektrotehnika

lom

prekid u strukturi materijala

temeljne tehničke znanosti

lopatica

strojni dio rotora turbine ili pumpe koji skretanjem struje stvara silu koja na rotoru izaziva zakretni moment

strojarstvo

ložište

prostor u kotlu u kojemu se izgaranjem kemijska energija goriva pretvara u toplinu produkata izgaranja

strojarstvo

ljevokretan

koji se okreće u smjeru suprotnome od kazaljke sata

strojarstvo