struna tražilica

image shadow

električno trošilo

stroj ili uređaj koji radi s pomoću električne energije

elektrotehnika

elektroda

vodič kroz koji struja ulazi u vakuum, nekovinsko, kruto, tekuće ili plinovito sredstvo ili iz takva sredstva izlazi

elektrotehnika

elektromagnetska kočnica

uređaj za kočenje s elektromagnetom

strojarstvo

elektromagnetska spojka

elektromehanički uređaj za prijenos momenta i snage s jedne mehaničke osovine na drugu

strojarstvo

elektromotor

motor koji električnu energiju pretvara u mehanički rad

elektrotehnika

elektromotor istosmjerne struje

elektromotor koji se za rad koristi istosmjernom električnom strujom

elektrotehnika

elektromotor izmjenične struje

elektromotor koji električnu energiju izmjenične struje pretvara u mehanički rad

elektrotehnika

elektromotor sa serijskom uzbudom

elektromotor kojemu su armaturni i uzbudni namotaj spojeni u seriju

elektrotehnika

elektromotor sa stalnim magnetima

elektromotor kojemu kao jedan od izvora magnetskoga polja služe stalni magneti

elektrotehnika

elektromotorna sila

sila koja stvara tok struje u strujnome krugu

strojarstvo