struna tražilica

image shadow

analogni osjetnik

osjetnik koji u obliku trajno usporedbenoga signala označuje stanje fizičke veličine koju nadzire

temeljne tehničke znanosti

anoda

pozitivna elektroda u elektrolitskome članku

elektrotehnika

aparat za gašenje

prijenosni uređaj za gašenje požara

strojarstvo

aparat za gašenje kemijskom pjenom

prijenosni aparat za gašenje požara tekućih tvari

strojarstvo

aparat za gašenje suhim prahom

prijenosni aparat za gašenje svih vrsta požara

strojarstvo

aparat za gašenje ugljikovim dioksidom

prijenosni aparat za gašenje svih svih požara B-klase i C-klase

strojarstvo

apsolutni vakuum

praznina u kojoj nema tvari

strojarstvo

armaturni namotaj

namotaj koji prima snagu od vanjskoga električnog sustava ili mu je predaje

elektrotehnika

asinkroni elektromotor

motor izmjenične električne struje kojemu je brzina vrtnje uvijek manja od brzine vrtnje okretnoga magnetskog polja

elektrotehnika

asinkroni generator

generator asinkrone izvedbe koji radi prema načelima indukcije

elektrotehnika