struna tražilica

image shadow

tamponada

čvrsto privijanje gaze na mjesto istjecanja krvi radi zaustavljanja krvarenja

dentalna medicina

tamponada alveole

čvrsto slaganje sterilne gaze u obliku serpentina u alveolu izvađena zuba radi zaustavljanja krvarenja

dentalna medicina

tanka mišićna nit

mišićna nit građena od nitastoga aktina i tropomiozina, dio je pravilno strukturiranih snopova tankih i debelih mišićnih niti koji omogućuju mišićnu kontrakciju

temeljne medicinske znanosti

taurodontizam

apikookluzijsko produljenje pulpne komorice praćeno proporcionalnim skraćivanjem zubnoga korijena i velike pulpne zubne komore

dentalna medicina

tečenje zubnoga amalgama

promjena dimenzija amalgama u duljinu pod određenim tlakom u određenome vremenu, izražena u postotcima

dentalna medicina

tehnika dip

tehnika punjenja vršnoga dijela korijenskoga kanala, pri čemu se vršak gutaperke razmekšava kloroformom

dentalna medicina

tehnika očuvanja bradavice

tehnika kojom se čuva međuzubno meko tkivo radi maksimalnoga prekrivanja korijena mekim tkivom nakon kirurškoga zahvata na aproksimalnim koštanim defektima

dentalna medicina

tehnika slojevanja

tehnika koja se upotrebljava za izradbu protetičkih nadomjestaka, čija je značajka smanjenje dentinske osnove budućega protetičkog nadomjestka te nanošenje i pečenje dodatnih slojeva keramičkoga materijala radi postizanja zadovoljavajućega estetskog učinka

dentalna medicina

tekući kompozit

smolasti materijal niske viskoznosti s manjim udjelom anorganskoga punila, prosječne veličine čestica od 0,04 do 1 μm i niskoga modula elastičnosti

dentalna medicina

teleskopska krunica

dvostruka krunica koja se sastoji od vanjskoga i unutarnjega dijela, od kojih se jedan cementira na bataljak, dok je drugi sastavni dio proteze

dentalna medicina