struna tražilica

image shadow

makroheilija

anomalija građe usana koju obilježuju nenormalno velike usne

dentalna medicina

makroprozop

osoba velika lica

dentalna medicina

makropunila

anorganska punila kompozitnih materijala veličine od 0,1 do 100 μm

dentalna medicina

makrotrauma

svaka iznenadna sila koja može dovesti do strukturnih promjena

dentalna medicina

makrozupci

smolasti zupci koji nastaju kao rezultat polimerizacije smole unutar jetkanih pora na rubu caklinskih prizama

dentalna medicina

maksilektomija

kirurška resekcija cijele gornje čeljusti koja je indicirana u slučaju zloćudnih tumora gornjočeljusnoga sinusa

dentalna medicina

maksimalna dnevna doza

najveća količina lijeka koja, uzeta u 24 sata, nema toksične učinke

temeljne medicinske znanosti

maksimalna interkuspidacija

odnos zuba u kojem među njima postoji maksimalna doticajna površina

dentalna medicina

mala afta

afta promjera manjega od 1 cm koji zacjeljuje za 7 – 14 dana bez liječenja i ne ostavlja ožiljak na sluznici

dentalna medicina

mala spojka

dio baze djelomične proteze koji spaja kvačice i upirače s velikom spojkom

dentalna medicina