struna tražilica

image shadow

laminin

glikoprotein velike molekulske mase koji je glavni sastojak bazalne lamine

temeljne medicinske znanosti

lančana reakcija polimeraze

tehnika koja se primjenjuje u povećavanju vrlo male količine genomske deoksiribonukleinske kiseline

lančani polimer

polimer nastao vezanjem monomera bez nusproizvoda u liku atoma ili molekula

dentalna medicina

Langerhansova histiocitoza

histiocitoza obilježena bujanjem Langerhansovih stanica koja se klinički očituje osteolitičkim lezijama čeljusti, ksantomima i drugim oteklinama mekoga tkiva u ustima

temeljne medicinske znanosti

Langerhansova stanica

zvjezdolika epidermna stanica podrijetlom iz koštane srži koja sudjeluje u imunosnim reakcijama organizma obradbom antigena i njihovim predočivanjem limfocitima

temeljne medicinske znanosti

laringitis

upala grkljana koju uglavnom prouzročuju koksavirusi, adenovirusi ili virus herpesa simpleksa

temeljne medicinske znanosti

laringotraheobronhitis

virusna upala grkljana, dušnika i velikih bronha čiji su uzročnici najčešće virus parainfluence, respiratorni sincicijski virus, virus influence i adenovirus

temeljne medicinske znanosti

laser-doplerska floumetrija

lasersko mjerenje protoka krvi u zubnoj pulpi

dentalna medicina

lasersko zavarivanje

spajanje dvaju metalnih dijelova toplinom iz laserskoga snopa

dentalna medicina

latentan

koji se ne očekuje

dentalna medicina