struna tražilica

image shadow

kalcijska traumatska crta

crta koja dijeli tvrdo tkivo korijena, oblikovano prije traume, od tkiva nastala nakon traume

dentalna medicina

kalcinacija

postupak uklanjanja vode toplinom tijekom proizvodnje sadre

dentalna medicina

kalcitonin

peptidni hormon koji luči štitnjača, a koji potiče odlaganje kalcija u kostima

temeljne medicinske znanosti

kalkoglobulin

kalcificirane molekule globulina

temeljne medicinske znanosti

kalkuloidan

koji je nalik na zubni kamenac

dentalna medicina

kalkulozan

koji je građen od zubnoga kamenca

dentalna medicina

kalus

novostvorena kost koja nakon prijeloma ispunjuje prijelomnu pukotinu tijekom cijeljenja

temeljne medicinske znanosti

kamforkinon

inicijator polimerizacije u većini smolastih kompozitnih materijala

dentalna medicina

kanadski balzam

smolasti materijal koji se upotrebljava u pripremi uzoraka za mikroskopsko ispitivanje

temeljne medicinske znanosti

kanalikul

mali kanal koji se pruža od lakuna u kosti ili cementu ili prema njima, a sadrži vlaknaste nastavke stanica koje se nalaze u lakunama

temeljne medicinske znanosti